ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

List Προβολη: Grid
Sort By:
Show:
Πολύσπαστο, Μεταβλητού ύψους Ανύψωση πλάτης και ποδιών με ...
4
Πολύσπαστο, Σταθερού ύψους Ανύψωση πλάτης και ποδιών με ...
4
Δίσπαστο, Σταθερού ύψους Ανύψωση πλάτης και ποδιών με ...
4
Μονόσπαστο, Σταθερού ύψους Ανύψωση πλάτης με μηχανισμό ...
4
Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό, Πολύσπαστο, Σταθερού ύψους. Ανύψωση ...
4
Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό, Δίσπαστο, Σταθερού ύψους. Ανύψωση ...
4
Χειροκίνητο ή ηλεκτρικό, Μονόσπαστο, Σταθερού ύψους. Ανύψωση ...
4
Πολύσπαστο, σταθερού ύψους. Ανύψωση ποδιών και πλάτης με ...
4
Δίσπαστο, σταθερού ύψους. Ανύψωση ποδιών και πλάτης με ...
4